Chuyển tới nội dung

10 Mô hình quản lý nhân sự hiệu quả nhất hiện nay

  10 Mô hình quản lý nhân sự hiệu quả nhất hiện nay. Trong nền kinh tế hiện nay, để quản lý một doanh nghiệp phát triển vững mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất của người lãnh đạo là hướng dẫn và đào tạo nhân viên một cách hiệu quả nhất. Muốn đạt được điều này, người lãnh đạo cần xây dựng và áp dụng mô hình quản lý nhân sự phù hợp nhất để tối ưu được nguồn lực, khắc phục vấn đề và đưa ra quyết định nhanh chóng, hợp lý nhất.

  Vậy mô hình quản lý nhân sự là gì?

  Mô hình quản lý nhân sự là tất cả các hoạt động của một tôt chức nhằm thu hút, xây dựng, sử dụng, phát triển, đánh giá và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức cả về mặt số lượng lẫn chất lượng.

  Tùy theo quy mô, đặc thù kinh doanh mà doanh nghiệp có thể lựa chọn mô hình quản lý phù hợp nhất.

  Phân loại mô hình nhân sự

  Mô hình nhân sự được ví như 1 chiếc máy tính, nếu doanh nghiệp muốn hoạt động tốt cần cả phần cứng lẫn phần mềm. Việc áp dụng tốt ” phần cứng” và “phần mềm” sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động lâu dài của doanh nghiệp.

  Mô hình “phần mềm” là gì?

  Mô hình phần mềm lấy yếu tố con người làm trọng tâm, việc quản lý dựa trên nền tảng liên kết giữa nhân viên và lãnh đạo các cấp, kết nối giá trị giữa người lao động và doanh nghiệp. 

  Nắm giữ vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự vận hành bền vững của doanh nghiệp vì doanh nghiệp thành công hay thất bại ngoài nhiều yếu tố khác thì đều phụ vào sự cống hiến của mỗi cá nhân.

  A. Mô hình phần mềm 

  1. Mô hình GROW – Tiến trình đơn giản trong huấn luyện và cố vấn

  • Gold: Mục tiêu
  • Reality: Hiện thực
  • Option or Obstacles: Lựa chọn hoặc trở ngại
  • Way forward: Tiến lên phía trước
  10 Mô hình quản lý nhân sự hiệu quả nhất hiện nay

  Nguyên lý: Người lãnh đạo lập kế hoạch cho một lộ trình (Goal). Dựa vào lộ trình này, các thành viên trong nhóm quyết định địa điểm họ đến và xác định vị trí hiện nay của họ (Reality).

  Giải pháp: Chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống và trở ngại họ có thể gặp trên đường (Option/ Obtacles). Sau cùng là hun đúc ý chí, người lãnh đạo cần đảm bảo cho tất cả các thành viên trong nhóm đều quyết tâm thực hiện chuyến đi (Way Forward).

  Mô hình GRO giúp người lãnh đạo đưa ra lộ trình và định hướng chính xác cho nhân viên phát triển.

  2. Mô hình 5Ps của Schuler

  • Philosophy: Quan điểm
  • Polices: Chính sách 
  • Programs: Chương trình
  • Practies: Hoạt động 
  • Process: Quy trình

  Mô hình chỉ ra mối tương tác phức tạp giữa các hoạt động nhân sự cần thiết để hình thành và phát triển hành vi của cá nhân và nhóm nhằm đáp ứng các nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp. Những nhu cầu này được thể hiện thông qua các kết quả đầu ra, tầm nhìn và mục tiêu của chiến lược kinh doanh.

  Mối liên kết giữa chiến lược và hoạt động quản lý nhân sự được củng cố bằng cách khuyến khích sự tham gia của người lao động vào quá trình xác định vai trò của họ.

  Các nhà quản lý tham gia vào quá trình quản trị nguồn nhân lực chiến lược cần phải có khả năng phân tích và hệ thống hoá để xác định nhu cầu chiến lược và thiết kế các hoạt động nhân sự.

  Tạo cơ hội cho phòng nhân sự tham gia vào quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh.

  3. Mô hình quản lý nhân sự Harvard

  Mô hình được đề xuất bởi Beer và các cộng sự năm 1984 . Người lao động sẽ chịu tác động từ 4 yếu tố:

  • Chế độ làm việc
  • Các dòng luân chuyển nhân lực
  • Các hệ thống thưởng/phạt
  • Các hệ thống công việc

  Mô hình lấy con người làm trọng tâm, coi trọng mối quan hệ giao tiếp giữa các cá nhân trong một tập thể, đề cao vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực gắn kết trong đội nhóm.

  Xác định một số yếu tố chính gắn với việc tạo ra sự tích hợp bên trong và bên ngoài, bao gồm nhiệm vụ, chiến lược, cơ cấu tổ chức, văn hoá, đặc tính lao động và các chính sách nhân sự.

  Hiệu quả có được từ sự tích hợp giữa chính sách quản lý nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh là lợi tức, thị phần, chất lượng sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp, tính sáng tạo, năng suất lao động, đạo đức nghề nghiệp và doanh thu.

  4. Mô hình quản lý nhân sự lấy thuyết nhu cầu của Maslow làm nền tảng

  Đây chính là mô hình quan trọng nhất trong việc xây dụng mô hình quản lý nhân sự. 

  Tháp Maslow bao gồm 5 tầng, được liệt kê theo hình kim tử tháp bao gồm: 

  • Nhu cầu vật chất
  • Nhu cầu an toàn
  • Nhu cầu xã hội
  • Nhu cầu được tôn trọng 
  • Nhu cầu tự thể hiện bản thân
  10 Mô hình quản lý nhân sự hiệu quả nhất hiện nay

  Người lãnh đạo cần hiểu rõ được nhu cầu của nhân viên đang ở mức nào của tháp. Để đưa ra giải pháp thỏa đáng như chế độ lương thưởng, công bằng và bình đẳng. Tôn trọng nhân viên, tạo điều kiện, cơ hội để nhân viên phát triển bản thân.

  5. Mô hình quản lý nhân sự kiểu Nhật của Wiliam Ouchi (Học thuyết Z)

  Học thuyết này chú trọng vào việc tăng thêm sự trung thành của người lao động với công ty. Bằng cách tạo niềm tin và mãn nguyện cho nhân viên trong và ngoài thời gian làm việc:

  • Đảm bảo cho cấp trên nắm bắt tình hình bên dưới: cho phép nhân viên tham gia quyết sách, đề nghị của mình sau đó kịp thời phản ánh tình hình với cấp trên rồi cấp trên xem xét quyết định 
  • Nhà quản lý cấp cơ sở: phải đủ quyền xử lý các vấn đề cấp cơ sở, có năng lực điều hành, phối hợp với quan điểm của nhân viên, khuyến khích nhân viên phát huy hết khả năng của họ
  • Nhà quản lý cấp trung: phải thống nhất tư tưởng về quan điểm, điều chỉnh và hoàn thiện những ý kiến của cấp cơ sở, thông báo tình hình với cấp trên và đưa ra ý kiến của mình
  • Công ty phải luôn đảm bảo chế độ làm việc lâu dài để nhân viên yên tâm tập trung vào công việc và tăng thêm tinh thần trách nhiệm
  • Nhà quản lý phải thường xuyên quan tâm đến phúc lợi của nhân viên, làm cho họ thấy thoải mái, không có sự phân biệt giữa cấp trên và cấp dưới
  • Đánh giá nhân viên toàn diện, rõ ràng, cẩn trọng và có biện pháp kiểm soát tế nhị, giữ thể diện cho người lao động

  6. Mô hình quản lý nhân sự trong doanh nghiệp theo thuyết X-Y của Douglas Mcgregor

  Học thuyết X dựa trên việc tổng hợp các lý thuyết quản trị nhân sự được áp dụng ở doanh nghiệp phương tây. Học thuyết này đưa ra những đánh giá về con người theo hướng tiêu cực:

  • Lười biếng là bản chất con người, không thích làm việc, luôn trốn tránh
  • Luôn thích bị kiểm soát, không thích gánh vác và muốn để người khác lãnh đạo
  • Coi mình là trung tâm, ích kỉ, không có hoài bão.

  Qua đó cho thấy được con người vốn dĩ là tiêu cực. Cần quản lý nghiêm khắc dựa vào việc trừng phạt và khen thưởng.

  Học thuyết Y là sự sửa sai, nhìn nhận được chỗ sai lầm. Với nhận định con người có thể ứng xử khác so với học thuyết X.

  • Lười nhác không phải bản tính bẩm sinh, con người thích làm việc.
  • Có ý thức tự kiểm tra, rèn luyện, tự điều chỉnh khi được giao việc rõ ràng.
  • Người nào cũng có năng lực tư duy và sáng tạo.
  • Con người sẽ làm việc tốt hơn nếu đạt được sự thỏa mãn cá nhân.

  B. Mô hình phần cứng

  Mô hình phần cứng được xem là khung sườn của doanh nghiệp trong vận hành cỗ máy kinh doanh. Các mô hình quản lý nhân sự dưới đây phụ thuộc vào đặc thù kinh doanh, quy mô và ngành nghề hoạt động.

  • Đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ: có thể chọn một mô hình quản lý thích hợp nhất
  • Đối với doanh nghiệp quy mô lớn và đa dạng: có thể kết hợp nhiều mô hình quản lý lại với nhau để mang lại hiệu quả quản lý tối ưu hơn áp dụng một mô hình duy nhất.

  7. Mô hình quản lý ma trận

  Là mô hình có cấp độ báo cáo theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang. 

  10 Mô hình quản lý nhân sự hiệu quả nhất hiện nay

  Trong mô hình này, khi tham gia vào dự án mỗi nhân viên từng bộ phận có thể nằm trong những đội nhóm. Gồm nhiều nhân viên chức năng khác nhau. Sau khi kết thúc dự án, họ có thể tham gia vào những dự án kế tiếp. Với thành phần nhân sự khác nhau tùy thuộc vào tính chất dự án.

  • Ưu điểm: Mỗi nhân viên đều có trách nhiệm công việc không chỉ với riêng bộ phận chức năng của mình mà còn với toàn bộ dự án họ đang tham gia.
  • Thách thức: Đôi khi nhân viên nhận được 2 nhiệm vụ từ 2 người quản lý khác nhau và họ sẽ cần phải sắp xếp ưu tiên công việc một cách hợp lý để tránh bị quá tải.

  8. Mô hình quản lý theo chức năng (Chiều ngang)

  Đây là mô hình phổ biến nhất đối với các công ty vừa và nhỏ hiện nay. Các phòng ban được phân chia và quản lý độc lập:

  • Thực hiện nhiệm vụ của tổ chức
  • Chia nhỏ các công việc theo vị trí làm việc, phòng ban, bộ phận công ty con để triển khai thực hiện
  • Thiết kế mối quan hệ quản lý để đảm bảo công việc theo cách phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp
  10 Mô hình quản lý nhân sự hiệu quả nhất hiện nay

  Những trưởng phòng của từng bộ phận chức năng đều báo cáo lên tổng giám đốc hoặc phó giám đốc.

  Đây là cách các doanh nghiệp tổ chức và hoạt động kinh doanh nhằm hướng đến việc cung cấp sản phẩm. Dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng cả bên trong lẫn bên ngoài. 

  9. Mô hình quản lý theo sản phẩm

  Đây là mô hình phổ biến trong các doanh nghiệp sản xuất, quản lý theo loại sản phẩm cụ thể. 

  Mỗi nhóm sản phẩm sẽ gồm nhiều nhân viên chức năng khác nhau. Báo cáo cho người quản lý tổng thể mọi thứ liên quan đến sản phẩm.

  Mô hình này tạo ra các quy trình hoàn toàn riêng rẽ cho từng dòng sản phẩm trong doanh nghiệp.

  10. Mô hình quản lý theo địa lý, khu vực

  Phù hợp với những công ty có nhiều chi nhánh trải dài theo nhiều vùng địa lý khác nhau. Đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trải rộng trên nhiều vùng địa lý.

  Áp dụng mô hình này sẽ tốt hơn cho công tác hỗ trợ nhu cầu logistics. Và những khác biệt về nhu cầu của khách hàng theo vị trí địa lý. Điển hình của mô hình là sẽ báo cáo mọi hoạt động về trụ sở chính.

  Kết luận:

  Dựa trên thực tế, sẽ không có mô hình quản lý nhân sự đúng hay sai mà chỉ có mô hình thực sự phù hợp với quy mô. Tầm nhìn và đặc trưng văn hóa doanh nghiệp hay không mà thôi. 

  Vì vậy, những người lãnh đạo phải hiểu rõ về cơ cấu, thành phần. Tính chất nguồn nhân lực của mình để linh hoạt kết hợp học thuyết. Mô hình quản lý khoa học và hiệu quả vào tình trạng thực tế của công ty.