Chuyển tới nội dung

Giáo dục kỹ năng sống là gì?

  Giáo dục kỹ năng sống là một quá trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành năng lực hành động tích cực, có liên quan tới kiến thức và thái độ, giúp cá nhân có ý thức về bản thân, giao tiếp, quan hệ xã hội, thực hiện công việc, ứng phó hiệu quả với các yêu cầu thách thức của cuộc sống hàng ngày…

  Kỹ năng sống 

  được hình thành theo nhiều cách khác nhau, tùy vào môi trường sống và giáo dục…
  Trong GD kỹ năng sống cho trẻ mầm non, mẫu giáo, đó là những hoạt động tích cực, hướng vào những hoạt động cá nhân hoặc một nhóm trẻ với mục đích giúp trẻ có thể ứng phó hiệu quả với các tình huống, thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Định hướng của GD kỹ năng sống cho trẻ là giúp trẻ làm chủ bản thân, ứng xử phù hợp với cộng đồng và xã hội, thích nghi, học tập hiệu quả, nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất, ứng phó tích cực trong các tình huống của cuộc sống.

  iSmartKids Ánh dương trong giờ học Kỹ năng sống – Kỹ năng bảo vệ bản thân

  Kỹ năng sống  Theo một số nghiên cứu cho thấy, các kỹ năng sống khác nhau theo địa lý, thời gian…ví dụ như trẻ em vùng biển thì có một số kỹ năng sống khác với trẻ em vùng núi, kỹ năng sống của trẻ em thành phố khác với kỹ năng sống trẻ em nông thôn, kỹ năng sống của trẻ em ngày xưa khác với kỹ năng sống trẻ em bây giờ…

  Tuy nhiên có thể thấy rất rõ ràng là kỹ năng sống luôn gắn bó với các giá trị. Các giá trị sống đúng đắn là kết tinh được truyền lại như sự tôn trọng, sống trách nhiệm, yêu thương, sự tự tin, sự sáng tạo, lòng ham hiểu biết… các giá trị này được truyền lại nhằm giáo dục giúp cho con người sống có chuẩn mực và góp phần vào sự tiến bộ của xã hội.  Kỹ năng sống 

  thúc đẩy sự phát triển cá nhân, cộng đồng. Nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp cho con người xây dựng một xã hội có văn hóa. Các kỹ năng sống có được thông qua rèn luyện. Kỹ năng sống chỉ được hình thành thông qua giáo dục, đào tạo và rèn luyện. Các kỹ năng sống có liên quan và hỗ trợ cho nhau. Ví dụ: kỹ năng tư duy sáng tạo giúp cho con người tăng khả năng giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định.


  Giáo dục kỹ năng sống

  là rất quan trọng và cần thiết cho trẻ nhỏ. GD kỹ năng sống giúp cho trẻ phát triển nhân cách, thể chất, tình cảm, giao tiếp, ngôn ngữ. Tư duy một cách toàn diện, là nền tảng để trẻ tự tin bước vào giai đoạn tiểu học.


  – Về thể chất: 

  GD kỹ năng sống giúp cho trẻ tăng cường thể chất, sự kiên trì, bền bỉ, tháo vát… Thông qua các bài học và các hoạt động vận động trong quá trình dạy kỹ năng sống. Trẻ sẽ được rèn luyện sự dẻo dai, khéo léo, kiên trì. Giúp cho trẻ nhanh thích ứng với các điều kiện sống thay đổi.

  – Về tình cảm: 

  GD kỹ năng sống giúp trẻ biết lắng nghe, chia sẻ, sống có trách nhiệm. Biết yêu thương, biết ơn công lao của cha mẹ.
  – Về giao tiếp-ngôn ngữ:  GD kỹ năng sống cho trẻ giúp trẻ tự tin, giao tiếp hiệu quả, đặc biệt rèn luyện cho trẻ biết lắng nghe, nói chuyện lễ phép, hòa nhã.

  – Về nhận thức: 

  GD kỹ năng sống giúp cho trẻ có một nền tảng kiến thức, ham mê hiểu biết. Khám phá, xây dựng cho trẻ niềm ham mê học tập suốt đời.
  – Giáo dục kỹ năng sống giúp trẻ có bước đệm chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tiểu học: 

  Việc GD kỹ năng sống từ sớm giúp trẻ có khả năng thích nghi với sự thay đổi môi trường sống. Khả năng hòa nhập nhanh, giúp trẻ tự tin bước vào lớp 1.