Chuyển tới nội dung

5 Dự án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

  5 Dự án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh

  KHPTO – Sáng ngày 7/12, Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa IX đã khai mạc kỳ họp thứ 17. Tại kỳ họp này, UBND TP.HCM có một số tờ trình về nhiều vấn đề quan trọng của TP.HCM, trong đó có tờ trình về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B, gồm 5 dự án thuộc dự án đô thị thông minh.

  5 Dự án xây dựng

  Lãnh đạo TP.HCM trao đổi trong giờ giải lao. Ảnh: A.T

  Theo tờ trình, ngày 23/11/2017, được sự chấp thuận của Thành ủy, UBND TP.HCM đã phê duyệt đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, trong đó xác định tầm nhìn là “TP.HCM sẽ phát triển kinh tế tương đối cao, bền vững, trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với người dân là trung tâm của đô thị”.

  Tầm nhìn đặt ưu tiên cao nhất vào việc phát triển kinh tế của TP.HCM trên cơ sở vận dụng tối ưu các nguồn lực của TP.HCM, gồm: nguồn nhân lực, tài nguyên, công nghệ, vị trí trung tâm của TP.HCM, đồng thời đảm bảo việc phát triển bền vững. Người dân sẽ có chất lượng cuộc sống tốt, được phục vụ tốt hơn và có thể tham gia vào quá trình giám sát, quản lý và xây dựng TP.HCM. Để đạt được các mục tiêu nêu trên, đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

  Thứ nhất, tập trung triển khai 4 trung tâm trụ cột của đề án, gồm:

  – Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho TP.HCM: ưu tiên nguồn lực xây dựng các cơ sở dữ liệu nền địa hình và bản đồ địa chính; người dân và doanh nghiệp; tích hợp các cơ sở dữ liệu của sở ngành, quận, huyện, hình thành kho dữ liệu dùng chung của TP.HCM, làm nền tảng triển khai các hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của TP.HCM.

  Xây dựng nền tảng dữ liệu mở, làm cơ sở phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho TP.HCM; từ đó chia sẻ tài nguyên dữ liệu với người dân, góp phần nâng cao chất lượng sống, và khuyến khích người dân tích cực tham gia giám sát, quản lý các mặt hoạt động của chính quyền, xã hội.

  Khuyến khích doanh nghiệp tham gia sử dựng dữ liệu mở để tạo ra sản phẩm giá trị mới đóng góp cho hệ sinh thái ứng dụng của TP.HCM, góp phần thúc đẩy phát triển nên kinh tế tri thức, xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

  – Xây dựng Trung tâm mô phỏng, dự báo kinh tế – xã hội của TP.HCM: dựa trên những yếu tố phát triển bền vững, Trung tâm dự báo lĩnh vực kinh tế sẽ gồm các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, cung cầu lao động, xây dựng bộ chỉ số niềm tin kinh doanh, xây dựng bộ chỉ số niềm tin tiêu dùng, nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế; lĩnh vực xã hội với dự báo tăng trưởng dân số, nhu cầu về dịch vụ y tế theo các cơ cấu, nhu cầu cho hệ thống giáo dục; lĩnh vực môi trường sẽ có dự báo nhu cầu sử dụng đất cho nhà ở và các lĩnh vực, nhu cầu giao thông phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng năng lượng và nước sạch, dự báo về môi trường, ngập nước và nguyên tắc xử lý ngập… phục vụ cho công tác quản lý diều hành của lãnh đạo TP.HCM.

  – Xây dựng Trung tâm điều lành đô thị thông minh của TP.HCM: Trung tâm được xây dựng với vai trò là trung tâm của đô thị thông minh, là nơi tổng hợp, khai thác tất cả các nguồn thông tin dữ liệu trong thời gian thực với các công cụ hỗ trợ ra quyết đinh tối ưu, qua đó giúp lãnh đạo của TP.HCM điều hành, xử lý các tình huống, quy hoạch và định hướng phát triển của TP.HCM.

  Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP.HCM với các thành phần quan trọng, gồm: cổng thông tin 1022 tiếp nhận , xử lý và giải đáp thông tin của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp của TP.HCM thông qua một đầu số viễn thông duy nhất; Trung tâm quản lý truyền thông và hoạt động dựa trên các công cụ như hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của TP.HCM, bản đồ số GIS, hệ thống các sensor, hệ thống các thiết bị IoT. . .

  Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP.HCM đảm bảo chức năng kết nối với các trung tâm điều hành sở – ngành, trung tâm điều hành quận – huyện và các trung tâm chuyên ngành, như kho dữ liệu dùng chung; Trung tâm mô phỏng, dự báo kinh tế – xã hội của TP.HCM… qua đó giúp giám sát và quản lý một cách tổng thể, cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ lãnh đạo TP.HCM ra quyết định xây dựng phương án tổ chức, chính sách điều hành TP.HCM hiệu quả.

  – Thành lập Trung tâm an toàn thông tin TP.HCM: nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng, đánh giá rủi ro, giám sát, phát hiện tấn công, cánh báo sớm, ngăn chặn kịp thời và ứng cứu các sự cố liên quan đến an toàn thông tin cũng như an toàn cho các hệ thống thông tin và các hệ thống tự động hóa, hệ thống giám sát, điều khiển trong các cơ sở hạ tầng, dữ liệu trọng yếu của TP.HCM.

  Thứ hai: Triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý cung cấp các dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực cụ thể như cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, giao thông; chống ngập, môi trường; y tế, an ninh trật tự; chỉnh trang đô thị,..

  Thứ ba: Huy động các nguồn lực xã hội phối hợp chặt chẽ, sự chung tay, tham gia xây dựng thành công đô thị thông minh. UBND TP.HCM chỉ đạo Sở thông tin và truyền thông TP.HCM và các sở – ngành đã đặt hàng các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ thông tin – viễn thông đề xuất các dự án cụ thể để triển khai thực hiện xây dựng đô thị thông ninh, trong đó chú trọng huy động các nguồn lực ngoài nguồn ngân sách; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và cho thuê các dịch vụ công nghệ thông tin nhằm triển khai nhanh, hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin,… UBND TP.HCM chỉ sử dụng vốn ngân sách TP.HCM để ưu tiên triển khai các trụ cột của đề án, tạo nền tảng, cơ sở để triển khai các dịch vụ, tiện ích cung cấp cho người dân, doanh nghiệp.

  UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở ngành và UBND các quận – huyện tổ chức rà soát và lập danh mục 67 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách TP.HCM. Trong đó, Sở thông tin và truyền thông TP.HCM và Văn phòng UBND TP.HCM đã khẩn trương lập, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của 2 dự án nhóm A và 3 dự án nhóm B nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của đề án (làm nền tảng và cơ sở triển khai các dự án khác), đã được thẩm định đầy đủ nội dung và đúng trình tự thủ tục quy đinh, gồm: dự án xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP.HCM; dự án xây dựng Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp của TP.HCM thông qua một đầu số viễn thông duy nhất giai đoạn 2019 – 2025; dự án xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của TP.HCM giai đoạn 2019 – 2021; dự án triển khai hệ thống quán lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu thuộc kho dữ liệu dùng chung của TP.HCM – giai đoạn 1; dự án triển khai giải pháp bảo mật và an toàn thông tin trên địa bàn TP.HCM.