Chuyển tới nội dung

Website Học tiếng anh online miễn phí

Học tiếng anh online miễn phí

Học tiếng anh online miễn phí
Học tiếng anh online miễn phí

Đối tác: NEU.vn
Lĩnh vực: Giáo dục cộng đồng miễn phí
Giới thiệu: NEU.vn – Học tiếng anh online miễn phí là một chương trình học tiếng anh miễn phí dành cho cộng đồng. Thông qua việc ứng dụng công nghệ, lưu trữ tài liệu, hướng dẫn các phương pháp học giúp mọi người có thể tự học tiếng anh tại nhà mà không cần tới trung tâm tiếng anh.

Các bạn có thể truy cập tại đây: Học tiếng anh online miễn phí

Trả lời